Om Bhutan

flag of Bhutan

Bhutan: geografi, samfund og historie

Map of Bhutan

Bhutan er et lille isoleret land i det østlige Himalaya. Det er på størrelse med Danmark. Indbyggertallet er omkring 650.000. Fra 1907 – 2009 har landet været et buddhistisk kongedømme. Politisk har landet fokus på kerneværdier fra buddhismen, f.eks. social retfærdighed og lighed. Landet har gennem historien været lukket for omverdenen, men begyndte en åbningsproces i 1960'erne, bl.a. som følge af den tibetansk-kinesiske konflikt og den indisk-kinesiske krig i 1962.

Bhutan havde før sin åbningsproces ikke veje, telefon, postvæsen eller egen valuta. Fjernsyn kom først til Bhutan i 1999.

I starten af 1960’erne satte den 3. konge i det nuværende dynasti gang i udviklingen. Han havde et bestemt ønske: at prioritere "Gross National Happiness" snarere end økonomisk vækst. Kulturbevarelse og klimabeskyttelse havde dengang - og har stadig den dag i dag - en høj prioritet i regeringen af landet.

Bhutan er anno 2011 stadig forholdsvis isoleret. Mange højtstående Bhutanesere frygter markedsøkonomiens negative indflydelse på befolkningens lykke og ønsker en stærk bevarelsen af landets kultur og identitet.

Danmark er en af Bhutans største bidragsydere. Udviklingsstøtten går til sundhed, uddannelse, miljø og god regeringsførelse. Fra 2013 vil den danske støtte blev udfaset, da det skønnes at landet vil kunne klare sig selv.

 

A buddhist face

Bhutan: religion og natur

Buddhismen er Bhutans statsreligion, men selv om stat og religion er adskilt (munke må ikke stemme), så har den buddhistiske tankegang stor indflydelse på de politiske beslutningsprocesser og buddhismens indflydelse ses overalt i Bhutan.

Buddhismen er synlig fra første færd. Små stupa’er ses midt på vejene og overalt blafrer bedeflag rødt, gult, grønt og hvidt. Små klostre skyder frem de mest uventede steder og munke går side om side med almindelig folk i deres farverige dragter (Gho for mænd og Kira for kvinder).

Den overdådige Bhutanesiske natur - og bevaringen af denne - er meget magtpålæggende for Bhutans regering. Naturen er en vigtig ressource for økonomien i de fleste lande, men i Bhutan er naturen helt afgørende. Floderne udnyttes til produktion af vandkraft; marmor-, granit- og kalkforekomster. Samtidig er naturens overlevelse helt centralt set fra et religiøst og politisk perspektiv. I Bhutan tror man på, at naturen er dybt forbundet med menneskets velvære. Harmonien i mellem naturen og det åndelige kan eksempelvis ses i den såkaldte Paro-deklaration om Bhutans miljø fra 1998:

"Begrebet bæredygtig udvikling harmonerer med Bhutans kulturelle og religiøse traditioner. Bhutan har allerede en stærk bevaringsmoral, og respekt for naturen er et grundprincip i buddhismen. Det er derfor afgørende, at den traditionelle kultur bevarer sin styrke, så de traditionelle værdier kan styre vores vej mod en bæredygtig udvikling."

Kilder og yderligere læsning:

Bhutan –Danmark Partnerskab, Danida, 2008.

Sundhed på Bhutanesisk, af Birgitte Prytz Clausen, Det Danske Filminstitut, 2000.

Bhutan - et kongerige i Himalaya, af Trine Dich, Gyldendal, 1996.